Loading...

Flere gæster til Åbent Hus i kegleklubben

13. april 2024 holder Kegleklubben Esbjerg Åbent Hus i anledning af klubbens jubilæum. Deres seneste Åbent Hus var i september 2023 i forbindelse med Dansk Kegle Forbunds Åbent Hus kampagne. Dengang var resultatet følgende:

 • 8 svar på Facebookbegivenheden
 • 1 gæst
 • 0 nye medlemmer

Denne gang skal udbyttet gerne blive større, så ForeningsFIF har fået ansvaret for at rekruttere flere gæster ved hjælp af en effektiv Facebookbegivenhed.

 

Hvad er keglesporten for en størrelse?

Keglesporten er beslægtet med bowling men med forskelle som inkluderer en anden kegleopstilling, mindre kugler uden huller og en smallere bane. Sporten havde 3.331 medlemmer ved udgangen af 2022 - efter en nedgang på 40% over 10 år.

 

Processen

Kegleklubbens Esbjergs Facebookadmin og Dansk Kegle Forbunds udviklingskonsulent er begge med på sidelinjen for at sikre kompetenceudvikling i klubben - og i andre kegleklubber.

ForeningsFIF har:

 • Afholdt lynkursus i rekruttering med Facebookbegivenheder
 • Optimeret Facebookbegivenheden
 • Udarbejdet og præsenteret en markedsføringsplan
 • Eksekveret markedsføringsplanen
 • Dokumenteret processen i Foreningstrackeren, så klubben nemt kan gentage det på egen hånd næste gang

Foreningstrackeren er et regneark, udviklet af ForeningsFIF, der viser udviklingen i antal medlemmer, hvor aktiv Facebooksiden er, og processen for markedsføring af rekrutterende Facebookbegivenheder.

Den sidste uge inden åbent hus har vi kastet lidt penge (140 kr.) efter en betalt annonce på Facebookbegivenheden for at vride det sidste ud af den. 

 

Resultater

Hvordan gik det i forhold til sidste gang?

 • 48 svar på Facebookbegivenheden inkl. 8 fra betalt annonce (Sidste gang: 8 svar)
 • 6 gæster (Sidste gang: 1 gæst)
 • 0 nye medlemmer (Sidste gang: 0 nye medlemmer)

Vi havde håbet på mere, selvom:

 • Sporten i høj grad er ukendt i Danmark.
 • Klubben generelt er ukendt i lokalområdet.

Men der er også positive ting:

 • Markedsføringen af Facebookbegivenheden har givet klubben langt mere synlighed i lokalområdet end nogensinde tidligere.
 • Folk svarede på begivenheden, så vi fik pirret deres nysgerrighed
 • Flertallet af dem, der svarede på begivenheden, havde ingen relation til klubben eller sporten i forvejen.

Vejen videre - ForeningsFIF anbefaler at opbygge kendskabet til klubben med en "vedvarende synlig og inviterende strategi".

 • Opret regelmæssige "Kom og prøv"-begivenheder
 • Opret tilmelding, så man på forhånd ved, om der kommer nogle.
 • Lav en generisk Facebookbegivenhed, der er hurtig at dublikere
 • Lav en simpel markedsføringsplan for begivenhederne, der er nem og hurtig at udføre
 • Husk opslag på Facebooksiden, der viser dagligdagen i klubben og sporten generelt.

Klik på billedet for at se Facebookbegivenheden. 

 

Få hjælp til rekruttering

Holder I også snart Åbent Hus i din forening? Eller andre rekrutterende aktiviteter?

ForeningsFIF kan hjælpe på flere måder:

 • Kursus og coaching, så klubben selv kan styre Facebookbegivenheden og lære undervejs.
  (Ofte mulighed for kursustilskud fra kommunen)
 • Konsulenthjælp, så ForeningsFIF styrer Facebookbegivenhed og efterfølgende overdrager processen til klubben.
 • En kombination af ovenstående.

 

Få et konsulenttjek

Er der også løse ender i kommunikationen i din forening?

Lad ForeningsFIF løbe det igennem og komme med et hurtigt bud på, hvor jeres potentielle medlemmer støder på barrierer.

Det kan være svært at få øje på barriererne, når man selv er medlem af foreningen. Men små mangler kan begrænset antallet af nye medlemmer.