Loading...

Tennisligaen på Facebook - Har det også givet flere medlemmer?

Ja, det ser sådan ud. Der er i hvert fald en klar sammenhæng mellem de klubber, der har været mest aktive på Facebook, og de klubber, der har fået flere medlemmer i 2019.

I samarbejde med Bevæg dig for livet - Tennis har jeg i 2018 og 2019 månedligt analyseret og publiceret en rangliste over aktiviteten på tennisklubbernes Facebooksider - og derigennem motiviteret tennisklubberne til at prioritere deres Facebooksider højere.

Den umiddelbare effekt har været, at interaktionerne på 100+ tennisklubbernes Facebooksider samlet set er øget med en faktor 2,5 i løbet af de to år. Interaktioner skal her forstås som likes (og lignende reaktioner), delinger og kommentarer, som jeg har belønnet med 1, 3 hhv. 5 point. På den måde bliver antal point et mål for synlighed / rækkevidde.

Nu har vi klub for klub sammenholdt antal point med udviklingen i medlemstallene, og det er bestemt ikke uinteressant.

 

Hvad er Tennisligaen i Facebook?

En tennisklub skulle opfylde to kriterier for at være med i Tennisligaen på Facebook.

 • Medlem af DGI og/eller DTF
 • Facebookside med 100+ Synes godt om

Klubberne fik point baseret på interaktioner på deres Facebookside, således at likes, delinger og kommentarer på opslag på siden blev belønnet med 1, 3 hhv. 5 point. Konkurrenceelementet motiverede klubberne til at prioritere deres Facebooksider, og det resulterede i større synlighed i deres lokalområder:

 • 2017: Index 100
 • 2018: Index 135
 • 2019: Index 258

 

Har flere point så medført flere medlemmer?

Efter den store pointmæssige succes med Tennisligaen på Facebook, har vi stillet tre spørgsmål:

 1. Øger det medlemstallet at have en Facebookside med 100+ "Synes godt om"?
 2. Øger det medlemstallet at have mange interaktioner på klubbens Facebookside?
 3. Øger det medlemstallet at "skrue op" for klubbens Facebookside?

Lad os tage spørgsmålene et af gangen.

Øresund Tennis optræder her som én klub, da de tre samarbejdende klubber bruger samme Facebookside.

 

1) Øget det medlemstallet at have en Facebookside med 100+ "Synes godt om"?

Ja, de klubber, der har deltaget i Tennisligaen på Facebook, har samlet set haft medlemsfremgang, mens det modsatte er tilfældet for resten.

 • +3,5% medlemstilvækst for 106 klubber med en Facebookside
 • -4,2% medlemstilvækst for 590 andre klubber

 

2) Øget det medlemstallet at have mange interaktioner på klubbbens Facebookside?

Ja, den halvdel af klubberne, der fik flest point, fik næsten hele medlemstilgangen:

 • +5,3% medlemstilvækst for de 53 mest aktive klubber
 • +0,2% medlemstilvækst for de 53 mindst aktive klubber

Flere medlemmer med en aktiv Facebookside

 

3) Øget det medlemstallet at "skrue op" for klubbens Facebookside?

Ja, de klubber, der øgede deres pointantal fra 2018 til 2019, fik hele medlemstilgangen:

 • +5,7% medlemstilvækst for de 67 klubber, der fik flere point i 2019 end i 2018
 • -0,6% medlemstilvækst for de 39 klubber, der fik færre point i 2019 end i 2018

Flere medlemmer ved at prioritere klubbens Facebookside

 

Gode opslag

Tennisliganen på Facebook tager ikke hensyn til karakteren af opslagene på klubbernes Facebooksider. I princippet kunne en klub få alle de point, de måtte ønske ved at lave meningsløse opslag og kommentarer. Det er heldigvis ikke noget, vi har oplevet.

I forhold til rekruttering af nye medlemmer er der også forskel på, om klubbens opslag kun formidler resultater fra klubbens bedste spillere, eller om de også viser begejstringen hos nybegyndere, hyggespil, det sociale udenfor banen og andre elementer, som potentielle medlemmer bedre kan identificere sig med.

På kurset Rekruttering for idrætsforeninger via sociale medier lærer kursisterne blandt andet at vurdere og prioritere opslag ud fra to kriterier:

 • Elite vs. bredde
 • Indenfor stregerne vs. udenfor stregerne

 

Konklusion

At være en synlig og inviterende klub er fundamentet for rekruttering af nye medlemmer, men det gør det bestemt ikke alene. Aktiviteter, velkomst, fællesskab og fastholdelse er ligeså vigtige. Fornøjelsen bliver kortvarig, hvis man rekrutterer nye medlemmer uden at have styr på de ting.

På graferne herover kan vi se trendliner, der påviser sammenhænge mellem brug af Facebooksider og medlemstilgange. Men prikkerne er meget spredte, og det hænger utvivlsomt sammen med de andre faktorer.

Orienteringsligaen på Facebook har også kørt siden starten af 2018, og Triatlonligaen på Facebook kørte i 2018. Erfaringerne er i alle tilfælde de samme i forhold til markant stigende antal interaktioner på Facebooksiderne. Men det er første gang, det er lykkedes at påvise en sammenhæng med medlemstal.

Det skyldes næppe, at det er anderledes med tennis. Forskellen er efter alt at dømme, at talmaterialet er bedre her, så signal/støj-forholdet bliver større:

 • Flere klubber
 • Flere Facebooksider
 • Flere medlemmer

Efter en længere årrække med tilbagegang i medlemstallet, vendte det i 2017 for tennisklubberne. Siden er fremgangen accelererende, og tennis er nu en af de idrætsgrene, der bliver hevet frem som en sport i fremgang (DTF-tal).

Der er flere grunde til at tro på, at succesen vil fortsætte for tennissporten, og klubbernes brug af deres Facebooksider én af grundene. Bevæg dig for livet - Tennis har stort fokus på fortsat at få flere tennisklubber til at udnytte Facebooksider og Facebookbegivenheder bedre. 

Klub ForeningsFIF

Bliv medlem af klubben og få praj om nye inspirerende cases og praktiske fif her på siden - plus gode rabatter på online kurser.

 

Book et kursus

Rekruttering for foreninger via sociale medier (Fysisk kursus)

Rekruttering af deltagere via Facebookbegivenheder (Fysisk kursus)

Rekruttering med Facebookbegivenheder (Online kursus)

 

Få en liga for din idrætsgren?

Kunne klubberne indenfor din idrætsgren også trænge til en lignende dosis motivation?

Når det bliver serveret pakket ind som en konkurrence med månedlig feedback, så bliver mange af dem grebet af det.

Det er derfor, det virker.

Det er erfaringerne fra flere idrætsgrene - ikke kun tennis.

Skriv en e-mail, ring eller byd på en kop kaffe i Idrættens Hus, hvis du vil høre mere.