Loading...

Workshop: Få flere deltagere

Få flere gæster til åbent hus eller åben træning i foreningen
- eller til jeres motionsløb, cykelløb, bankospil, byfest eller andet.

Som en vigtig sidegevinst øger i foreningens synlighed i lokalområdet markant. 

 

Strategien

ForeningsFIF's bedste værktøj til markedsføring og rekruttering er en Facebookbegivenhed, som man med øvelse kan få ud til 10.000 mennesker i lokalområdet uden betalt annoncering.

Det kræver bl.a:

 • En god aktivitet som foreningen typisk allerede afvikler i forvejen
 • Et godt blikfang på Facebookbegivenheden i forhold til målgruppen
 • At man fjerner eller minimerer diverse barrierer, som potentielle deltagere måtte have
 • En effektiv markedsføringsplan

Og kæden er ikke stærkere end det svageste led. Det er derfor, det kræver øvelse. 

 

Det virker!

Flere svar på Facebookbegivenheden giver flere deltagere på dagen. Det har været ForeningsFIF's strategi i en længere årrække, og det er senere blevet understøttet af en analyse basseret på Tennissportens Dag 2022.

ForeningsFIF har hjulpet en række foreninger med flere gæster til åbent hus og en række motionsløb med flere deltagere. Facebookbegivenheden var typisk den eneste væsentlig optimering i forhold til året før:

 • Tennissportens Dag i Rødovre Tennisklub: Rekordtilgang af nye medlemmer, så alle rekrutterende tiltag blev stoppet før tid
 • Kvindeløbet i Kolding: 43% flere deltagere efter 5 års stabilt fald
 • Kolding-Løbet: 62% flere deltagere efter flere års fald
 • Hedelands Naturtrail: 101% flere deltagere end året før og 37% flere end deltagerrekorden

På workshoppen gennemgår vi processen trin for trin med jeres aktivitet og jeres markedsføringsplan i fokus.

 

Referencer

Workshoppen har været afholdt i flere kommuner og i specifikke foreninger. Spørg for en lokal og relevant reference.

 

Pris

Workshop med fysisk fremmøde (3 timer)

 • 5.000 kr. for op til 18 deltagere (Fra højst 6 forskellige foreninger)
 • 5.000 kr eksklusivt for én forening

Når workshoppen bliver holdt med kun én forening er der virkelig mulighed for at fokusere på foreningens aktiviteter og optimere kommunikation og markedsføring. Mange kommuner refunderer hele eller dele af udgiften til kurser indenfor foreningsudvikling.

Priser er inkl. moms og transport

 

Tilkøb

Opfølgende coaching via online møde med specifikt fokus på den enkelte forening:

 • 30 min for 350 kr.
 • 60 min for 500 kr.

Opfølgende coaching via lukket Facebookgruppe oprettet specifik til alle kursusdeltagerne:

 • 1 måned for 2.000 kr.
 • 3 måneder for 3.000 kr.
 • 6 måneder for 4.000 kr.

Priser er inkl. moms