Loading...

Foreningsudvikling i fællesskab

Gør det nemmere at bidrage i foreningen

Kurset udspringer af egne frustrationer som nyt medlem i en forening. Det tager derfor medlemmernes synsvinkel - ikke bestyrelsens. 

Visionen er: Gør det nemt, at:

  • Se hvem, der tager ansvar for hvilke opgaver
  • Se opgaverne og selv kunne vælge mellem dem
  • Se projekter og aktiviteter med mulighed for at bidrage
  • Få en ide og gøre den synlig for andre medlemmer
  • Starte noget nyt og vide, at andre er klar til at hjælpe

 

Medlemmernes frustrationer

Det var ikke nemhed og gennemsigtighed, jeg oplevede i de første år i foreningen. Jeg oplevede stort set kun at deltage i den ugentlige træning. En gang om året blev jeg derudover passet op af en med en stor blok papir - om jeg kunne hjælpe med en specifik opgave til et større arrangement?

 

Bestyrelsens frustrationer

Aktiviteter, projekter og ideer lå generelt på bestyrelsens bord, og andre medlemmer blev involveret så sent som muligt - som ekstra hænder og fødder på bestyrelsens projekter.

Mon det var nemt at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer?

 

Tiltag i foreningen

Kurset giver indsigt i, hvad vi har prøvet. Det der er lykkedes. Det der har drillet, og det der stadig driller. Vi bevæger os fra den store vision og helt ned i maskinrummet for at se, hvordan vi konkret har gjort. 

Vi har eksempelvis indført en simpel opgavebørs, hvor alle kan tilføje opgaver og tage ansvar for opgaver.

Vores interne kommunikation er styrket med en månedligt nyhedsbrev. Her kan alle komme med bidrag om kommende aktiviteter, opgaver, ideer og andet.

En stor del af vores aktiviteter, projekter mm. er på vej væk fra bestyrelsens bord. Det vil gøre det meget nemmere for andre medlemmer at bidrage.

Det er et langt sejt træk. En kulturændring. En helt ny måde at tænke på. Men vi er på vej.

 

Kursusform og målgruppe

Kurset er en blanding af foredrag, cases, små workshops og erfaringsudveksling på kryds og tværs. Det indeholder desuden cases fra andre foreninger, der har benyttet andre tiltag end beskrevet her på siden.

Målgruppen er foreningens bestyrelsesmedlemmer og folk i diverse udvalg, der har alt for mange opgaver og undrer sig over, at alle de andre ikke hjælper mere til. Derudover kan det være relevant for trænere, arrangører og folk, der står for at koordinere foreningens opgaver.

Det er en stor fordel at deltage flere fra samme forening, så man sammen kan få gode ideer i løbet af kurset og føre dem ud i livet hjemme i foreningen.

 

Anbefalinger

Det var et rigtig godt kursus. Tak for det.
(Dorthe Pieper, Formand for Hinnerup Garden)

 

Planlagte kurser

Hop med på et af disse:

9. maj: Kursus for foreninger i Favrskov Kommune

 

Opret nyt kursus

Kurset varer tre timer. Priser er inkl. moms og transport.

Få to gratis pladser: Tag initiativet, sørg for lokalet og bryg kaffen. Vi opretter kurset og rekrutterer mindst 6 andre betalende deltagere (695 kr. hver).

Mange kommuner giver tilskud til kurser og uddannelse af foreningsledere.

Geografisk og tidsmæssig afstand til lignende kurser er påkrævet.

Fast pris op til 25 deltagere: Arranger et kursus for jeres foreninger og giv foreningslivet et generelt løft.

Det koster 5.000 kr. for kommuner, idrætsråd, specialforbund, flerstrengede idrætsforeninger og lignende.