Loading...

Den synlige og inviterende forening

Kurset hed tidligere Rekruttering for foreninger og har været afholdt utallige gange i samarbejde med idrætsråd, kommuner, specialforbund og frivilligcentre.

Kurset har til formål at gøre det nemt for potentielle medlemmer at lære foreningen at kende. Det øger selvsagt sandsynligheden for, at de melder sig ind, hvilket cases fra både tennis, atletik og orienteringsløb underbygger.

Kurset varer tre timer og omfatter både opslag på Facebooksiden (Trin 2) og Facebookbegivenheder (Trin 3).

 

Øjenåbner og drejebog

  • Foreningens kommunikation via Facebookside og -begivenheder har et kæmpe potentiale.
  • Du får simple praktiske fif med hjem, som du umiddelbart kan bruge.
  • Du får også en generisk drejebog til at optimere foreningens Facebookbegivenheder.
  • Via små workshops indlagt i kurset får du mulighed for at tilpasse drejebogen til jeres forening, aktiviteter og målgruppe.

 

Kursusindhold

  • Synlighed: En Facebookside er påkrævet for en idrætsforening.
  • Interaktioner: En mere aktiv Facebookside gør det nemmere at lære foreningen at kende.
  • Deltagelse: Åbent hus, åben træning og lign. lokker potentielle medlemmer til at lege med.
  • Medlemskab: Sandsynligheden for indmeldelse stiger, når man kender foreningen og har prøvet aktiviteten.

Annoncering på Facebook kommer vi ikke ind på. Det er ikke nødvendigt, men hvis du har styr på ovenstående, kan du naturligvis få en ekstra effekt af at smide et mindre beløb efter en annonce.

 

Forudsætninger

Foreningen har allerede en Facebookside, og I har et ønske om flere medlemmer. Hvis ikke I har en Facebookside, så opret en inden kurset.

Tjek eventuelt online kurset Kom godt i gang med Facebooksiden. Har I behov for hjælp, så fang mig på jakob@livetlykkes.dk.

Kurset har fokus på breddeidræt og rekruttering af nye medlemmer, der ikke nødvendigvis har prøvet idrætten tidligere.

 

Målgruppe

Kurset er relevante for bestyrelsen og kommunikationsudvalget - men også trænere og helt almindelig medlemmer med en interesse for at vise deres begejstring for klublivet og aktiviteterne. 

Det er en stor fordel at deltage flere fra samme forening, så man kommer hjem med samme forståelse for potentialet og mekanismerne.

 

Fysisk kursus (3 timer)

Hop med på et af disse:

Eller opret et nyt:

Forening: Sørg for lokalet og kaffen - og få to gratis pladser. Sammen finder vi flere deltagere.
(Geografisk og tidsmæssig afstand til lignende kurser påkrævet.)

Flerstrenget idrætsforening: Arranger et kursus for jeres afdelinger. Det vil gavne hver enkelt afdeling, og det vil skabe synergi mellem dem.

Kommune / idrætsråd: Arranger et kursus for jeres medlemsforeninger og giv foreningslivet et generelt løft.

Forbund: Arranger et kursus for jeres klubber og gør jeres idræt mere synlig og inviterende.

Prisen på et kursus er 5.000 kr. inkl. moms.

 

Webinar (1-2 timer)

Er det svært at samle deltagerne, kan vi gøre det online i stedet for.

Vi kan evt. kombinere et webinar med online kurset Flere medlemmer via åbne aktiviteter.

 

Inspiration

Danmark Cykle Union (DCU) arrangerede 5 kurser over hele landet. Betalingen på 500 kr. fra hver af de 40 deltagende klubber gjorde det omkostningsneutralt for DCU.

DBU Sjælland delte kurset op i to webinarer af 1½ time.

Ugens Udfordring for atletikklubber holdt tre webinarer, så alle 40 klubber havde mulighed for at deltage.

 

Referencer

Kurset har givet mig bedre indblik i, hvordan man får tiltrukket nye potentielle medlemmer til klubben. 
Marianne Hansen, Bestyrelsesmedlem i Nakskov Tennisklub

Den gode nyhed er, at det faktisk slet ikke er svært. 
Sanna Bernhardt, Bestyrelsesmedlem i Sport Horsens

Præsentationen var logisk opbygget, forståelig og med humor.
Kirsten Hildebrandt, Formand for Peder Most Garden