Loading...

Facebookgruppe

En Facebookgruppe er rigtig god til intern snak, koordinering og lignende, men hvis man også vil henvende sig til potentielle medlemmer med henblik på rekruttering, skal man kombinere gruppen med en Facebookside. Læs mere om forskellene på grupper og sider her.

Mange af jeres medlemmer (Eller ungernes forældre) har sikkert deres daglige gang på Facebook, men der er nok også nogle, der ikke er. En Facebookgruppe giver derfor både fordele og begrænsninger i forhold til intern kommunikation. Men når det er sagt, er der mig bekendt ikke nogle kommunikationskanaler, der rammer alle hver gang.

En forening kan naturligvis have flere Facebookgrupper.

 

Privatindstillinger

En gruppe kan være enten privat eller offentlig. Og hvis den er privat, kan den også være skjult. Det sidste betyder, at man ikke engang man søge den frem.

  • Privat: Man skal være medlem af gruppen for at se gruppens medlemmer og opslag.
  • Offentlig: Gruppens medlemmer og opslag er synlige for alle - men de kan ikke selv skrive noget. Selvom gruppen er offentlig, bliver opslagene primært vist til gruppens medlemmer, og andre mennesker i lokalområdet opdager sjældent gruppen.

 

Hold grupper små og relevante

Man får typisk en notifikaton, når der kommer et nyt opslag i en gruppe. Det kan man slå fra, og det gør mange, hvis der kommer for mange notifikationer, og hvis en stor del af opslagene ikke er relavante. Hvis man slår notifikationerne fra, vil man misse mange af opslagene.

 

Optagelse af medlemmer

Man anmoder om medlemskab i en gruppe, og det er der så en, der skal godkende.

  • Admin typisk
  • Andre i gruppen også kan få beføjelser til det
  • Endelig kan det ske automatisk, hvis personen allerede er medlem af en anden nanvgivet gruppe

Hvis en gruppe kun er for foreningens medlemmer, hvordan kontrollerer man så det? Det er ikke nemt, med mindre det er en meget lille forening.

  • Manuel kontrol op mod medlemdatabasen (?)
  • Man kan definere et eller flere spørgsmål, som man skal besvare, når man anmoder om optagelse. Måske kan det hjælpe.

Og så skal man jo også huske at fjerne folk fra gruppen, hvis de melder sig ud af foreningen igen.

 

Administratorens rolle

Udover at godkende nye medlemmer i gruppen, er det typisk også admins ansvar at sikre en anstændig tone i gruppen. Det er nok det store problem hos en forening, hvor man også kender hinanden ude i den virkelige verden.

Man kan definere op til ti regler for opførsel i gruppen, men jeg tvivler på, at ret mange af gruppens medlemmer ser reglerne endsige læser dem.

 

Tilknyt en gruppe til en side

På Facebooksidens faneblad Grupper, kan sidens admin tilknytte en gruppe. Det kræver, at vedkommende også er admin i gruppen. Siden bliver derved admin i gruppen, og alle sidens admins og redaktører kan lave opslag i gruppen på vegne af siden.

  • Fordel: Man kan samle alle foreningens grupper på sidens faneblad Grupper. Det kan give et godt overblik over, hvilke grupper der eksisterer, hvis man eksempelvis har ti fodboldhold med hver sin gruppe.
  • Ulempe: Facebooksiden får en notifikation hver gang, der kommer et nyt opslag i en tilknyttet gruppe. Det lader ikke til, at man kan slå det fra, og det kan man hurtigt blive træt, hvis man holder øje med notifikationer på siden.

 

Afsnit

Man kan aktivere nogle ekstra funktioner, men jeg har aldrig rigtig set det fungere og skabe værdi for brugerne. Hvis du har en god case her, må du meget gerne give mig et praj.

Facebookgruppe indstillinger