Loading...

Vil I også gerne være flere, der dyrker jeres sport?

Jeg sidder selv i samme situation som klubudviklingskonsulent (Deltid) i Dansk Orienterings-Forbund (DOF), og jeg har selv fingrene helt nede i maskinrummet i den orienteringsklub, jeg er medlem af.

I klubben er medlemstallet steget med 36% på et år efter en lang periode med tilbagegang.

Min tilgang at idrætsforeninger skal være åbne og inviterende. Folk finder ikke selv frem til klubbens hjemmeside og melder sig ind - uden at kende mere til aktiviteterne, medlemmerne og klublivet.

 

Klubligaer på Facebook motiverer

Orienteringsligaen på Facebook var det allerførste, jeg igangsatte, da jeg startede i DOF i 2018. I løbet af de næste to år fordoblede det næsten sportens synlighed, hvis man måler på interaktioner på opslag på klubbernes Facebooksider. 

Konceptet er utrolig simpelt:

  • Overvågning af alle klubbernes Facebooksider
  • Point for likes, delinger og kommentarer på opslag på siderne
  • Konkurrence mellem klubberne
  • Publicering af stillingen på Facebook hver måned inkl. tagning af alle klubbernes Facebooksider

Det gik lidt tilbage i 2020 af logiske grunde, men alt tyder på, at rekorden var 2019 står for fald i 2021.

 

Rekrutterende Facebookbegivenheder

Mange orienteringsklubber er flittige til at invitere andre løbere og børnefamilier med til træning eller andre aktiviteter. Her har vi haft fokus på at få budskabet ud til flere potentielle medlemmer via bedre brug af Facebookbegivenheder.

Det har resulteret i flere flere åbne (rekrutterende) aktiviteter, og flere svar på Facebookbegivenhederne. Igen har det gavnet synligheden til tilgængeligheden i orienteringssporten.

Fra 2017 til 2019 mere end tredoblede det antal svar på klubbernes rekrutterende Facebookbegivenheder.

 

Hvor er det svageste led i jeres klubber?

  • Har I overblik over deres Facebooksider?
  • Har I en fornemmelse af, hvem der har de mest aktive Facebooksider?
  • Eller hvem der er gode til at bruge Facebookbegivenheder?

Vi kan hjælpe de klubber i gang, der endnu ikke har en Facebookside.

Eller vi kan optimere hos de klubber, der allerede er godt i gang. Erfaringerne siger, at nogle små justeringer på en Facebookbegivenhed kan gøre en stor forskel på deltagerantallet.

Hvis I holder landsdækkende åbent hus en gang om året, så vil det være oplagt at benytte det til inspiration og kompetenceudvikling i klubberne.

 

Giver I en kop kaffe?

Jeg kommer selv i Idrættens Hus, og hvis I også holder til der, kan vi tage en snak om de forskellige muligheder. Jeg drikker kaffen sort.

Hvis I ikke er i Idrættens Hus, kan vi tage et webmøde i stedet for. Så laver jeg selv min kaffe.

 

Udvalgte kurser

Kom godt i gang med Facebooksiden

Online kursus: Giv alle klubberne gratis adgang for en fast pris betalt af forbundet.

Workshop: Giv klubberne mulighed for praktisk hjælp til at oprette siden og komme i gang.

 

Den synlige og inviterende forening

Kursus: Arranger et kursus for klubberne og giv jeres idræt et generelt løft.

Peptalk: Et kortere oplæg som øjenåbner evt. i forbindelse med et seminar / udviklingsdag.

 

Flere medlemmer via åbne aktiviteter

Online kursus: Giv alle klubberne gratis adgang for en fast pris betalt af forbundet.

Workshop: Giv klubberne det bedste udgangspunkt op til jeres årlige landssækkende åbent hus kampagne.

Webinar: Alternativ til workshop, hvis deltagerne er for spredt geografisk.